Alfa Romeo
Anadol
Audi
BMW
Buick

Ömürünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama( Hurda Araç Alımı)

Hurda Araçlarınızı Teslim Etmek için 0312 396 42 64-0544 783 66 68 den Bilgi alabilirsiniz.

Bertaraf Formu Araçların Hurdaya Ayrılabilmesi için Çevre ve Orman Bakanlığı Tarafından Verilen Yetki Doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Çevre ve Orman Bakanlığı ortak Sisteminden verilen belgedir.

Lütfen Günlük Kapasitemiz Üzerinde Belge Talebi Yapmayınız.

Günlük Ortalama 8-10 Araç Sökme Kapasitemiz Mevcuttur.

ilgili ÖTA yönetmeliği Kapsamında Mevcut personelimiz ve Mevcut Depolama alanımız dışında söküm alanı yoktur.

BERTARAF FORMU İÇİN 05447836668-03123964264 den bilgi alabilirsiniz.

Hurda Araç Teslim Yeri-Hurda Araç Teslim Yerleri- Oto Hurda Araç Teslimi


2018 Hurda Araç Teşviki

3.3. Yeni Araç Alımında Terkin Edilecek ÖTV Tutarı

18/5/2018 tarihli 30425  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, madde kapsamında ihraç edilecek veya hurdaya çıkartılacak araçla aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin terkin edilecek kısmı,

a) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak aşağıdaki tablodaki gibi,


Yeni Aracın ÖTV Matrahı (TL)

Terkin Edilecek

ÖTV Tutarı (TL)

Matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar için

10.000

Matrahı 46.000 TL’yi aşıp 80.000 TL’yi aşmayanlar için

8.000

Matrahı 80.000 TL’yi aşanlar için

3.000

 

b) Diğer araç cinsleri için 10.000 TL olarak,

tespit edilmiştir.

Buna göre, yeni araç alımında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden; otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak anılan Kararnamede belirlenen tutarlar, bunların dışında kalan kamyon, kamyonet, tır çekicileri, van, panelvan, minibüs, otobüs gibi araçlar için ise özel tüketim vergisi matrahına bakılmaksızın 10.000 TL, terkin edilir.

Yeni aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin, araç cinsleri itibarıyla yukarıda belirtilen tutarın altında olması halinde özel tüketim vergisi tahsil edilmez. Tahakkuk eden özel tüketim vergisini aşan tutar iade edilmez ve başka bir araç alımında kullanılamaz.

Adana Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Adıyaman Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Afyon Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Ağrı Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Amasya Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Ankara Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Antalya Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Artvin Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Aydın Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Balıkesir Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Bilecik Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Bingöl Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Bitlis Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Bolu Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Burdur Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Bursa Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Çanakkale Hurda Araç Teslim Yerleri 

Reklam

  

          www.hasarkayitlioto.com                                      www.otocikmacilar.com                                            www.renaultcikma.com  

2018 Hurda Teşvikinden Yararlanılabilecek Araçlar

7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, düzenlemenin kapsamına 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi

Kanununa ekli (II) sayılı listenin;

-8701.20 G.T.İ.P. numarasında yer alan yarı römorkler için çekiciler,

-87.02 G.T.İ.P. numarasında yer alan sürücü dâhil on veya daha fazla kişi taşımaya mahsus minibüs, midibüs ve otobüsler,

-87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, steyşın vagon vb. araçlar,

-87.04 G.T.İ.P. numarasında yer alan eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up, kamyonet, kamyon vb. araçlar

girmektedir.

Bu araçlardan, 16 ve daha büyük yaşta olanların, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılması halinde, aynı

cins yeni bir aracın ilk iktisabında düzenlemeden yararlanılabilir. Dolayısıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı liste  kapsamında

yer almayan araçlar için düzenlemeden yararlanılamayacağı gibi, söz konusu liste kapsamında yer almakla birlikte kayıt ve tescile tabi

olmayan veya maddede belirtilen G.T.İ.P. numaraları dışında kalan araçlar (87.05 G.T.İ.P. numaralı özel amaçlı motorlu taşıtlar, 87.09 G.T.İ.P.

numaralı araçlar, 87.11 G.T.İ.P. numaralı motosikletler ve mopedler, 88.02 G.T.İ.P. numaralı hava taşıtları, 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11

ve 89.03 G.T.İ.P. numaralı deniz taşıtları, traktörler, iş makinaları vb.) için de düzenlemeden yararlanılması mümkün değildir.

Öte yandan, madde hükmünden yararlanılabilmesi için kapsama dâhil kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların doğrudan veya

Bakanlar Kurulunca nitelikleri belirlenen ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da yine Bakanlar Kurulunca belirlenen hurda teslim

yerlerine fiilen teslim edilmesi şart olduğundan, mevcut bulunmayan (kayıp, çalıntı gibi) veya motorlu araç vasfını kaybetmiş

araçlar için düzenlemeden yararlanılması mümkün değildir. Buna göre, ihraç edilecek veya hurdaya çıkartılacak aracın araç bütünlüğünün

korunuyor olması, motor ve şanzıman gibi önemli aksamlarının mevcut bulunması gerekir.

Kayıt ve tescili silinerek ihraç edilecek veya hurdaya çıkartılacak araçların yaşı, tescil işleminin yapıldığı yıl dikkate alınmaksızın, tescil

belgesinde yazılı model yılında aracın bir yaşında olduğu kabul edilmek suretiyle tespit olunur. Örneğin, tescil belgesinde 1994 model olduğu

belirtilen bir aracın 2018 yılındaki yaşı, 1994 yılında bir yaşında kabul edilmek suretiyle 25 olarak hesaplanır. Bu durumda 2018 yılında 2003

model ve daha eski model araçların, 2019 yılında ise 2004 model ve daha eski model araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılması

halinde düzenlemeden yararlanılabilir.

Diğer taraftan, trafiğe çıktıkları yıldan daha sonraki yılın model yılını haiz olan araçların yaşının hesaplanmasında da tescil belgesinde yazılı

model yılı dikkate alınır. Örneğin, 2004 model aracın tescil işlemi 2003 yılında yapılmış olsa dahi bu araç 2018 yılında 15 yaşında kabul

edilir ve bu yıl ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılması halinde, bu araç için düzenlemeden yararlanılamaz. Ancak, söz konusu araç

için 2019 yılında düzenlemeden yararlanılabileceği tabiidir.

Madde kapsamında yeni alınacak aracın, ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan araçla aynı cins olması gerekir. Aynı cinsten kasıt, esas itibarıyla

ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin aynı tarife pozisyonu sırasında yer alan ve trafik tescil kuruluşlarınca (Türkiye Noterler Birliği veya

noterliklerce) aynı cinste kayıt ve tescil edilen araçlardır. Örneğin, ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan aracın kamyonet cinsi bir

araç olması halinde, düzenlemeden sadece kamyonet cinsi yeni bir aracın ilk iktisabında yararlanılabilir; başka cins bir aracın, örneğin

otomobilin ilk iktisabında düzenlemeden yararlanılamaz.

İhraç edilen veya hurdaya çıkartılan aracın, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan bir araç olması

halinde, yeni alınacak aracın motor silindir hacminin 1600 cm³ ve altında olması gerekir. Ancak, madde kapsamında yeni alınacak aynı cins

aracın sadece elektrik motorlu olması durumunda, motor gücü sınırlaması olmaksızın düzenlemeden yararlanılabilir.

İhraç edilen veya hurdaya çıkartılan araçta herhangi bir motor silindir hacmi sınırlaması bulunmamaktadır. Örneğin, 87.03 G.T.İ.P.

numarasındaki 2000 model, motor silindir hacmi 1900 cm³ olan otomobilin ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılması halinde, motor

silindir hacmi 1600 cm³ ve altında olan otomobilin ilk iktisabında, madde hükmünden yararlanılabilir.

Ayrıca, madde kapsamındaki 8701.20, 87.02 ve 87.04 G.T.İ.P. numarasındaki araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılması halinde,

aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında motor silindir hacmine bakılmaksızın madde hükmünden yararlanılabilir.

Levent Ticaret, Çankırı Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Çorum Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Denizli Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Diyarbakır Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Edirne Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Elazığ Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Erzincan Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Erzurum Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Eskişehir Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Gaziantep Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Giresun Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Gümüşhane Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Hakkari Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Hatay Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Isparta Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, İçel (Mersin) Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, İstanbul Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, İzmir Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Kars Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Kastamonu Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Kayseri Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Kırklareli Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Kırşehir Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Kocaeli Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Konya Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Kütahya Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Malatya Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Manisa Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, K.maraş Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Mardin Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Muğla Hurda Araç Teslim Yerleri 

Hurda Aracı Nereye Nasıl Teslim Edebilirim?

1-Araç Ruhsatı ile Noterden Vergi Borcu Yoktur Yazısı Alınır.

2-Hurda Araç Firmamıza Teslim Edilir.( Dileyen Müşterilerimize Çekici Konusunda Yardımcı Olurum)

3-Firmamız Tarafından Bertaraf Formu Düzenlenir ve Araç Sahibini İmzalatılır.

4-Araç Sahibi Bertaraf formu ile Noterden Araç Hurda Düşümünü Yaptırır.

5-Bertaraf Formlarını Tekrar Firmamıza Getirir

LEVENT TİCARET-ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ GEÇİCİ DEPOLAMA FİRMAMIZDAN SİZ SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE

BİR KOLAYLIK DAHA!!!

DİLEYEN MÜŞTERİLERİMİZ YUKARIDAKİ İŞLEMLERİ ANLAŞMALI TAKİPÇİMİZ TARAFINDAN YAPTIRILIR

Levent Ticaret, Muş Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Nevşehir Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Niğde Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Ordu Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Rize Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Sakarya Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Samsun Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Siirt Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Sinop Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Sivas Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Tekirdağ Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Tokat Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Trabzon Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Tunceli Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Şanlıurfa Hurda Araç Teslim Yerleri 

Hurda Teşvikinden Yararlanabilecek Kişiler

Madde hükmünden, ilgili trafik sicilinde adlarına kayıtlı bu Tebliğin (3.1.) bölümünde belirtilen araçlarını bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde,

doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç eden ya da hurdaya çıkartan gerçek ve tüzel kişiler ile bunların mirası reddetmemiş mirasçıları yararlanabilir.

Düzenlemeden yararlanma hakkı, trafik sicilinde adlarına araç kayıtlı olan kişilere ait olup, bir başkasına devredilemez.

İhraç edilen veya hurdaya çıkartılan aracın birden fazla gerçek veya tüzel kişi adına tescilli olması halinde, sadece tek bir aracın ilk iktisabında düzenlemeden yararlanılabilir. Bu kapsamda yeni araç, ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan aracın tüm malikleri tarafından adlarına müştereken kayıt ve tescil edilmek üzere iktisap edilebileceği gibi diğer maliklerin, araç üzerindeki mülkiyet hakkından bir kişi lehine feragat etmesi suretiyle, maliklerden biri tarafından da bu malik adına kayıt ve tescil edilmek üzere iktisap edilebilir.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ile kamu tüzel kişiliğini haiz diğer kurum ve kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kuruluşları hariç) madde hükümlerinden yararlanamaz.

Levent Ticaret, Uşak Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Van Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Yozgat Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Zonguldak Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Aksaray Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Bayburt Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Karaman Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Kırıkkale Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Batman Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Şırnak Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Bartın Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Ardahan Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Iğdır Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Yalova Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Karabük Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Kilis Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Osmaniye Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, Düzce Hurda Araç Teslim Yerleri Levent Ticaret, 

2018 hurda teşviki ile alınabilecek araçlar

2018 hurda teşviki ile alınabilecek araçlar;

Tam 10.000 TL yararlanan araçlar matrahı Vergisiz Matrahı 40.000 TL ve altında olan araçlar

Hurda Araç Teslim Yerleri

Hurda Araç Teslim Yerleri:

ÖTA Ne Demek?

--- Ömrünü tamamlamış araç (ÖTA): Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte yer alan atık tanımına uygun aracı,

ÖTA Teslim Yeri?

--- Kayıttan düşme ve bertaraf formu temin edilerek ömrünü tamamlamış aracın kayıttan düşme işlemlerinin tamamlandığı yeri,

Yukarıda Belirtildiği Üzere Ömrünü Tamamlamış Araç yani Hurda Araç Geçici Depolama Tesisimizin Yetkilendirilmesi Çevre ve Orman Bakanlığı Tarafından

Yapılmış Olup, Firmamız 30/12/2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan "ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK" kapsamından yetkilendirilmiştir.

Hurda Araç Teslim Yeri olarak faaliyet göstermekteyiz